Ana içeriğe atla

 

 

Misyonumuz 

 

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve mevzuatlarda ön görülen her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek; gizlilik ilkelerini gözeterek etik değerlere bağlı, ortak akılla hareket eden bir takım çalışması ile insan kaynağı planlaması, temini ve eğitimini sağlamak, tüm personelimizin yüksek moral ve motivasyonla çalışmalarına yardımcı olmaktır.

 

 

Vizyonumuz 

 

 “Önce insan” odaklı, eşitlik ve tarafsızlık anlayışını benimseyen, enformasyon çağının gerektirdiği değişikliklere hızlı bir biçimde adapte olabilen, verdiğimiz hizmetlerin hız ve kalitesini sürekli artıran, kurum kültürünü geliştiren, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunmaktır.