Ana içeriğe atla
 • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
 • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 
 • Daire Başkanlığı’nda çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlamak, 
 • Daire Başkanlığı ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisi olarak görev yapmak, 
 • Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge,kararname ve diğer mevzuatların herkes tarafından uygulanmasını sağlamak,
 • Her yıl akademik ve idari personel kadrolarının personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılacak yazışmaları planlamak, 
 • Geçici olarak görevinde bulunmaması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine önermek,
 • Üniversite personelinin maaşlarının ve diğer ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak, 
 • Kendisine verilen görevler ile verilecek diğer görevlere ilişkin iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak,
 • Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Daire Başkanlığına gelen sorulara cevap verilmesini sağlamak,
 • Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

 

görev yetki sorumluluklarımız ile ilgili görsel sonucu