Ana içeriğe atla
AKADEMİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1. ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
2. NORM KADRO PLANLAMASI VE YÖKE GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
3. NORM KADROLARIN KULLANILMASI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
4. YÖK'TEN NORM DIŞI KADRO TALEBİNDE BULUNMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
5. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN KADRO AKTARIM İZNİ İSTEME İŞ AKIŞ SÜRECİ
6. NORM KADRO VE NORM DIŞI KADROLARIN TAKİBİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
7. KULLANMA İZİNLERİ BULUNAN KADROLARIN TAKİBİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
8. KADRO İPTAL-İHDAS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
9. ÖĞRETİM ÜYESİ İLANINA ÇIKMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
10.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANINA ÇIKMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
11.İLANA BAŞVURULARIN ALINMASI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
12.İLK DEFA-YENİDEN YABANCI UYRUKLU OLARAK ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL GÖREVLENDİRME İŞ AKIŞ SÜRECİ
13.DPB ve E-BÜTÇE SİSTEMİNE 3 AYLIK KADRO VERİLERİ GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
14.1416 S.K. UYARINCA YAPILAN ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
15.1416 S.K. UYARINCA DANIŞMANLIK YAZIŞMALARI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
16.2547 S.K. 35. MADDE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
17.2547 S.K. 35. MADDE GÖR. DÖNÜŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
18.AKADEMİK GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
19.HİZMET BİRLEŞTİRME-HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
20.İNTİBAK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
21.AKADEMİK AYLIK DERECE-KADEME TERFİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
22.AKADEMİK KISA SÜRELİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
23.AKADEMİK UZUN SÜRELİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
24.AKADEMİK PERSONELİN DERS, DİĞER KURUM VEYA KURULUŞ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
25.İDARİ GÖREV İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
26.REKTÖR ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
27.AKADEMİK PERSONELİN BAŞKA KURUMA NAKLEN AYRILIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
28.AKADEMİK PERSONELİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
29.AKADEMİK PERSONELİN İSTİFA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
30.AKADEMİK PERSONELİN İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
31.AKADEMİK PERSONELİN ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
32.AKADEMİK PERSONELE PASAPORT-ÇALIŞMA -SEVK TEHİRİ BELGESİ HAZIRLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
33.2547 S.K. 60-B MADDESİ İLE GERİ DÖNÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
34.ÜAK DOÇENTLİK ESER İNCELEME-SÖZLÜ SINAV GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
35.BİLGİ EDİNME BİRİMİNE YAPILAN BAŞVURULARI CEVAPLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
36.STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA İSTENİLEN PERİYODİK RAPORLARIN HAZIRLANMASI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
37.SGK GİRİŞ YETKİLİSİ TANIMLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ


İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Açıktan Atama (2828) 
2. Açıktan Atama İşlemi 
3. DPB  ve E-Bütçe Sistemine Kadro Verilerinin İşlenmesi 
4. DPB Dolu-Boş Kadro Aktarımı İşlemleri 
5. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
6. Görevlendirme İşlemleri 
7. Hizmet Değerlendirme İşlemleri 
8. İdari Personel Aday Memur Asalet Tasdiki İşlemleri 
9. İdari Personel Yıllık Eğitim Planlama İşlemleri 
10.İdari Personelin Başka Kuruma Naklen Ayrılış İşlemleri 
11.İdari Personelin Emeklilik İşlemleri 
12.idari Personelin İstifa  İşlemleri 
13.İdari Personelin Pasaport-Çalışma -Sevk Tehiri Belgesi Hazırlama İşlemleri 
14.İdari Personelin Yıllık ve Ücretsiz İzin İşlemleri 
15.İptal-ihdas işlemleri 
16.Kadro-İhdas İşlemleri 
17.Kontenjan İsteme İşlemleri 
18.Kurum içi nakil 
19.Mal Beyan İşlemleri 
20.Mevzuat İş ve İşlemleri 
21.Naklen Atama 
22.Özelleştirme Kapsamında Yapılan Atama İşlemi 
23.Sendika Kurum  İdari Kurul Toplantısı 
24.Sendika Üye Tespit Toplantısı İşlemleri 
25.Sendika Üye Olma-Üyelikten Çekilme 
26.Strateji Dairesi Başkanlığınca İstenilen Periyodik Raporların Hazırlanması 
27.Tahsil Değerlendirme İşlemleri 
28.Terfi İşlemleri 
29.Yeniden Atanma 
30.Yıllık Eğitim Planı Çerçevesinde Birimler Yapılan Eğitimlerin İstatistiklerinin Tutulması 
31.YÖKSİS'e İdari ve Sürekli İşçilerinin Verilerinin İşlenmesiÖZLÜK HAKLARI VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1. MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
2. KIST MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
3. YABANCI UYRUKLU PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
4. 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
5. MAAŞ AVANS KAPAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
6. NAKİL BİLDİRİM FORMU İŞ AKIŞ SÜRECİ
7. SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ SÜRECİ
8. YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ SÜRECİ
9. YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ SÜRECİ
10. VEKALET ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
11. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
12. JÜRİ GÖREVLENDİRME ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
13. BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
14. DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
15. EMEKLİ TAZMİNATI (YOLLUĞU) ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
16. FAZLA MESAİ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
17. SGK EK KARŞILIK PRİMİNİN ÖDENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
18. ÖLÜM YARDIMI ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
19. NAFAKA VE İCRA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
20. SENDİKA TEVKİFATLARI VE KEFALET AİDATLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ
21. TÜKETİM MALZEMELERİ RAPORUNUN TESLİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
23. BİREYSEL EMEKLİLİK GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
23. KİŞİ BORCU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
24. KESENEK GÖNDERME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ