Ana içeriğe atla

Üniversitemiz bütçesinden mali destek alarak görevlendirilen tüm akademik, idari ve diğer personellerinin yolluk ödemeleri işlemidir.

6245 sayılı Harcırah Kanun'un hükümlerine tabidir.

 

 

Yurtdışı Görevlendirmelere İlişkin Bilgiler
  • Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Ödemelerine İlişkin Harcırah Yönergesi gereği yurtdışı harcırah üst limiti 2.000,00 TL ‘yi aşamaz ve konferans katılım ücretleri ödenmez.
  • Uçak biletlerini yüksek bedelli alıp mağdur olmamak için görevlendirme onaylarınızı görevlendirme tarihinden en az 15 gün önceden almanız gerekmektedir.
  • Görevlendirmeden döndükten sonra teslim edilecek belgelerde bulunan boş bildirim belgesinde gerekli düzenlemeleri yapıp diğer seyahat belgeleri ile birlikte Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Birimine (Dahili no: 4452 - 4457) teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Teslim Edilecek Belgeler

 

Yolluk bildirimi ( imzalı 2 adet )

 

Döviz kuru belgesinin TCMB sayfasından çıktı alınarak evraklara eklenmelidir. ( Sayfaya ulaşmak için tıklayınız.)

Döviz kuru belgesinin yolluk bildirim formu düzenleme tarihi ile aynı gün olmasına dikkat edilmelidir.

Hesaplamada döviz satış kuru alınmalıdır.

 

Gündelik Ücretinin Hesaplanması

 

Başka ülkelere geçici görevle görevlendirenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, yurtdışı gündelik cetvelindeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır. (Yurtdışı gündelik cetveli için tıklayınız.)

 

      ❷ Harcırah Talep Formu (imzalı 2 adet)

      ❸ Görevlendirme Yazısı

      ❹ Uçak Biletinin veya Otobüs Biletinin Faturası

                     Uçakla yapılan seyahatlerde görevlendirilen kişi adına düzenlenmiş fatura veya mali e-bilet ile uçuş tarihlerini ve saatini gösteren elektronik bilet, biniş kartı ödeme emrine bağlanır. (Örnek  uçak bileti faturaları)

                     Otobüs ile yapılan ve otobüs biletiniz olmadığı durumlarda ulaşım ücretiniz rayiç bedel üzerinden hesaplanmaktadır. Rayiç bedele ulaşmak için tıklayınız. ( Aşti Rayiç Bedeli  ve  aşağısında olan otobüs biletinin ibrazı zorunlu değildir ancak rayiç bedelin üzerinde bir tutar ödenmişse biletin ibrazı zorunludur.)

 

     ❺ Uçak biniş kartlarınız veya pasaportta giriş-çıkış mührü bulunan ilgili sayfanın fotokopisi, göreve gittiğiniz ve geldiğiniz gün ile aynı tarihli havaş-belko biniş kartlarınız, tren, metro, taksi faturalarınız

      Konaklama Faturası

 

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanacak olup, konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez.

 

Söz konusu faturada :

Ad-soyad,

Konaklanan tarihler ve gün sayısı,

Tutar, kaşe, imza bulunmalıdır.

 

Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?

-Yurt dışı konaklama gideri (madde 4) Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin;

İlk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. 

 

Örnek;

Gündelik miktarı                  : 80 Euro

Artırımlı gündelik miktarı  : 120 Euro

Günlük otel ücreti               : 100 Euro

 

120     x                 %40           = 48,00  Euro

100     -                  48               = 52,00  Euro

  52     x                 %70           = 36,40  Euro    (1 günlük konaklama ücreti 36,40 Euro olarak hesaplanır.)

 

 

*Artırımlı gündeliklerin %40 ‘ından daha az olan konaklama ücretleri ödenmez. Ayrıca konaklama ücretleri artırımlı gündeliğin %70 ini geçemez.

 

 

 

 Katılım belgesi veya katılım sertifikasının aslı / aslı idarece görülmüştür imzalı kopyası

 

    ❽ Aslı yabancı dilde hazır bulunan tüm (makbuz/fatura/sertifika vb.) belgelerin beyan sahibi tarafından Türkçe tercümesinin yapılması harcama birimince de onaylanması gerekmektedir. (Tercümesi tarafımca yapılmıştır. Ad/Soyad, İmza)

 

 

 

* İlgili belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne teslim etmeniz halinde biriminizde ödenek bulunması halinde 15 gün içinde ödemeniz yapılacaktır. Ödenek yetersizliğinden ve maaş dönemine denk gelen haftalardan dolayı işlemlerde gecikmeler yaşanabilir.

 

Örnek Doldurulmuş Yolluk Bildirimi 

Gündelik Cetvel ( Kadro/derecenizi veya ek göstergenizden emin olmak için e-bordronuza bakabilir, dahili numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz.)