Ana içeriğe atla
 • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ile personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

 • Personel işlemlerinin yürütmesinde gerekli olan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatların takibini yapmak ile bu mevzuatın Üniversitenin tüm Birimlerinde uygulanmasını sağlamak,

 • Her yıl akademik, idari ve sürekli işçi personel kadrolarının personel politikasına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak ve bu konuda Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile bilgi alışverişinde bulunmak, 

 • Üniversite personelinin atama, görevde yükseltilme, terfi, görevlendirme, özlük ve emeklilik işlemlerini yürütmek,

 • Üniversite personelinin maaşlarının ve diğer ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak, 

 • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

 • Daire Başkanlığımızda çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme ve hizmet içi eğitim verme görevlerini yerine getirmek, 

 • Daire Başkanlığımız ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisi olarak görev yapmak, 

 • Başkanlığımıza verilen görevlere ilişkin iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışıyla yapmak,

 • Gerek Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gerek diğer başvuru kanalları ile Başkanlığımıza gelen sorulara cevap verilmesini sağlamak,

 • Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmaktır.

 

görev yetki sorumluluklarımız ile ilgili görsel sonucu

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.