Ana içeriğe atla

Yurtiçi sürekli görev yolluğunu aşağıda yer alan belge üzerinde bilgi girişi yaparak düzenleyebilirsiniz. Excel formunun ilk sekmesinde yer alan bilgi girişlerini yazmanız halinde, ikinci sekmede yer alan form otomatik olarak doldurulmuş olacaktır. Üçüncü sekmede yer alan gündelik tutarlarının doğruluğunu lütfen kontrol ediniz.

 

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bilgi Girişi Formu

Örnek Doldurulmuş Form

Otobüs Bileti Tutarı İçin Aşti Rayiç Bedel

Şehirlerarası Mesafe Sorgulama

H Cetveli

Harcırah Dilekçesi

 

 

Yolluk Bildirimi İle Birlikte Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1- Harcırah Dilekçesi

2- Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi

3- Karayolları Genel Müdürlüğünün şehirlerarası mesafe sorgulama çıktısı

4- Otobüs bileti ya da aşti rayiç bedel çıktısı

5- Atama Onayı

5- Personel Nakil Bildirimi

6- Göreve Başlama Yazısı

7- Aile Durum Bildirimi

 

 

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğuna İlişkin Bilinmesi Gerekenler

 

1-Yevmiye

Yevmiye kelimesi memur ya da hizmetliye verilecek gündelik miktarını ifade eder. Bu tutar her yıl ilgili olduğu yılın bütçe kanununun  yer alır. 2018 yılı bütçe kanununda yer alan gündelik miktarları ise H cetvelindeki gibidir.

 

2-Yol Masrafı

Yol masrafı; Harcırah Kanunu’nun Kısım III, Bölüm 1 Kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yol masrafı kısaca muayyen tarifeli araçlarla yapılan seyahatler için ödenen bilet parasını ifade eder diyebiliriz.

 

3- Aile Masrafı

Aile fertlerinden her birisi için memur ya da hizmetlinin müstehak olduğu yevmiye ve yol masrafından oluşur. Aile masrafı, harcırah kanunu kapsamında harcırah almaya müstehak tüm aile fertlerinin tamamına ödenir.

 

4-Yer Değiştirme Masrafı

Kanunun “ Yurtiçinde Yer Değiştirme Masrafı” başlıklı 45. Maddesinde;

“Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

  1. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
  2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
  3. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır.

(…) (1) 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

(Ek: 16/6/1983 – 2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.” Hükmü yer almaktadır.

 Bu unsuru ise iki ana başlığa ayırıyoruz.

 

  a-)Sabit Unsur

Memur=Gündelik*20

Aile Fertleri=Memurun Gündeliği*10(Gündeliğin 40 Katını Aşamaz)

 

 b)Km Tazminatı

 Gündelik*%5*Km

1-Bu sadece Memur için ödenir.

2-Memurun eşi de memur ve aynı yere tayini çıkmışsa Km tazminatı memur için %5  eşi için ise  oran %2,5 olarak hesaplanır.

 

 

Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Örnek 

 

Örnek:

Kayseri’den Kırıkkale’ye tayini çıkan 1. Derece Kadrodan aylık alan bir memurun sürekli görev yolluğunu hesaplayalım.

 Veriler:

Evli ve eşi çalışmıyor

Anne, Baba,Kayınvalide ve  4 çocuğu ile birlikte yeni memuriyet mahalline gidiliyor.

Kayseri-Kırıkkale Mesafe:272 Km

Bilet Ücreti=35-TL

2017 yılı 1. Derece Gündelik=37,25-TL

Çözüm:

1-Yevmiye= 37,25-TL

Memur için aylık aldığı kadroya ödenen gündelik tutarında ödeme yapılır.

2-Yol Masrafı= 35-TL

Memur ve Hizmetli için mutat taşıt masrafı ödenir.  İki şehir arası bilet ücretini memura yol masrafı olarak ödüyoruz.

3-Aile Masrafı:

Eşi=72,25 (37,25+35) (Yevmiye+Yol Masrafı)

Anne=72,25

Baba=72,25

Çocuk (4 Kişi) =289 (72,25*4)

Aile fertlerine memurun yevmiyesi ve yol masrafları tutarında ödeme yapılır.  Harcırah Kanunu’nda sayılan aile fertleri arasında kayınvalide yer almadığı için örneğimizde  bir tek memurun kayınvalidesine aile masrafı ödenmemiştir.

4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Eşi=372,50= 10*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

Baba=372,50= 10*37,25

Çocuklar (4 Kişi) =372,50 = 10*37,25

(Aile efradı için yer değiştirme masrafı toplamda 40 katı geçemeyeceği için çocuklardan sadece birisi adına hesaplama yapıldı)

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%5)*272=506,60-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=2.741,60(2.235+506,60) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+505,75+2.741,60=3.319,60-TL (Vergi hariç)

Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu’nda taksi ve kargo ücreti ödenmez.

 

 

Örnek:2

Kayseri’den Konya’ya tayini çıkan 1. Derece Kadrodan aylık alan bir memurun ve 3. Dereceden aylık alan memur eşinin sürekli görev yolluğunu hesaplayalım.

 Veriler:

Anne, Baba,Kayınvalide ve  2 çocuğu ile birlikte yeni memuriyet mahalline gidiliyor.

Kayseri-Konya Mesafe:304 Km

Bilet Ücreti=35-TL

2017 yılı 1-4 Derece Gündelik=37,25-TL

 Çözüm

MEMURUN KENDİSİ İÇİN

1-Yevmiye= 37,25-TL

2-Yol Masrafı= 35-TL

3-Aile Masrafı:

Anne=72,25

Baba=72,25

Çocuk (2 Kişi) =144,50 (72,25*2)

 4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

Baba=372,50= 10*37,25

Çocuklar (2 Kişi) =745 = 10*37,25*2

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%5)*304=566,20-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=2.801,20(2.235+566,20) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+289+2.810,20=3.171,45-TL (Vergi hariç)

MEMUR OLAN EŞ İÇİN HARCIRAH

1-Yevmiye= 37,25-TL

2-Yol Masrafı= 35-TL

3-Aile Masrafı:

Anne=72,25 (Yevmiye+Yol Masrafı)

4-Yerdeğiştirme Masrafı

A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=745=20*37,25

Anne=372,50= 10*37,25

B-KM TAZMİNATI

(37,25*%2,5)*304=283,10-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=1.130,60-TL (847,50+283,10) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

37,25+35+72,25+1.130,60=1.275,10-TL (Vergi hariç)

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.