Ana içeriğe atla

1. ASBÜ İmza Yetkileri Yönergesi

2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi

4. İzin Kullanma Usül ve Esasları

5. Görev Devri ve İlişik Kesme Genelgesi

6. ASBÜ Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Yönerge

7. YÖK Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

8. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarının Uygulanmasına Dair Yönerge

9. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi 

10. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İdari Personelin Naklen Atama Yönergesi 

11. ASBÜ-KKTC Üst Organlarının Oluşturulması ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personelinin ASBÜ-KKTC'de Görevlendirilmeleri Hakkında Yönerge

12.Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerine İlişkin Yönerge 

13. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Kapsamında Yürütülecek İşlemler Hakkında Yönerge

14.Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Performans Değerlendirme Yönergesi 

15.Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İdari, İşçi ve Sözleşmeli Personel Kurum Dışı ve Kurum İçi Atama ve Görevlendirme Yönergesi 

16.Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Misafir Araştırmacı Kabul ve Uygulama Yönergesi 

17.Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ders Görevlendirme Yönergesi

19.Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

20.Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Soruşturma Rehberi 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.