Ana içeriğe atla

1. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

2.Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

3.Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

4. Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

5. Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

6. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

7. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

8. Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

9. Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

10. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

11. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

12. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

13. Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14. Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

15. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

16. Devlet Personel Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

17. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

18. Taşınır Mal Yönetmeliği

19. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

20. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Daire Yönetmelik

21. Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar 

22. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.