Ana içeriğe atla
AKADEMİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 1-Norm Kadro Planlama İşlemleri İş Akış Süreci
 2-Akademik Kadroların Takibi İşlemleri İş Akış Süreci
 3-Akademik Dolu Kadroların Uygun Boş Kadrolar İle Derece Değişikliği İşlemleri İş Akış Süreci
 4-Kapatılan Birimlerdeki Dolu Ve İzinli Kadroların Yeni Birime Aktarılması İşlemleri İş Akış Süreci
 5-Akademik Kadroların İptal/İhdas, Tahsis/Tenkis, Saklı Kadroların Açılması İşlemleri İş Akış Süreci
 6-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadro Aktarım/Kullanım Talebinde Bulunma İşlemleri İş Akış Süreci
 7-Öğretim Üyesi İlanına Çıkma İşlemleri İş Akış Süreci
 8-Öğretim Üyesi Kadro Aktarım-Kullanım Talebinde Bulunma İşlemleri İş Akış Süreci
 9-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanına Çıkma İşlemleri İş Akış Süreci
 10-Rektörlük Öğretim Görevlisi Kadrosu İlanında Başvuruların Alınması Ve Sınav İşlemleri İş Akış Süreci
 11-Profesör-Doçent İlanına Başvuruların Alınması İşlemleri İş Akış Süreci
 12-Açıktan-Yeniden Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 13-Naklen Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 14-E-Uygulama ve E-Bütçe Sistemine 3 Aylık Kadro Verilerinin Girişi İş Akış Süreci
 15-Akademik Teşvik Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi İş Akış Süreci
 16-Strateji Daire Başkanlığına Aylık Beyanname Bilgi Formunun Hazırlanması İşlemleri İş Akış Süreci
 17-Strateji Daire Başkanlığına 3 Aylık İstatistiksel Raporların Hazırlanması İşlemleri İş Akış Süreci
 18-Strateji Daire Başkanlığına Diğer Raporlama İşlemleri İş Akış Süreci
 19-İç Kontrol Faaliyetleri Kapsamında Yapılan İşlemler İş Akış Süreci
 20-İlk Defa Yabancı Uyruklu Profesör/Doçent Unvanlı Personel Alımı İşlemleri İş Akış Süreci
 21-İlk Defa Yabancı Uyruklu Dr. Öğr. Üyesi/Öğretim Görevlisi Unvanlı Personel Alımı İşlemleri İş Akış Süreci
 22-Yeniden Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Olarak Çalıştırılacak Personel İşlemleri İş Akış Süreci
 23-Üniversitemizde Yabancı Uyruklu Olarak Çalışan Personelin Ücret Değişikliği İşlemleri İş Akış SÜRECİ
 24-Akademik Personelin Aylık Derece-Kademe Terfi İşlemleri İş Akış Süreci
 25-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Süreci
 26-Akademik Personelin İntibak İşlemleri İş Akış Süreci
 27-Akademik Personelin Özel Sektör Hizmet Birleştirme İşlemleri İş Akış Süreci
 28-Akademik Personelin Hizmet Borçlanma İşlemleri İş Akış Süreci
 29-Dekan Atama Teklifi İş Akış Süreci
 30-Akademik Personelin İdari Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 31-Akademik Yolluksuz-Yevmiyesiz Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 32-Akademik Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 33-Üniversitemiz Akademik Personelinin Diğer Kurum-Kuruluş-Üniversitelerde Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 34-Diğer Kurum-Kuruluşlardan Üniversitemize Akademik Personel Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 35-ASBÜ Birimleri Arasında 2547 Sayılı Kanun 40/a Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İş Akış Süreci
 36-Akademik Personelin İzin İşlemleri İş Akış Süreci
 37-Rektör İzin-Görevlendirme-Vekalet İşlemleri İş Akış Süreci
 38-Rektör Yardımcısı İzin-Görevlendirme-Vekalet İşlemleri İş Akış Süreci
 39-Akademik Personelin Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Süreci
 40-Akademik Personelin İstifa ve Görevinden Çekilmiş Sayılma İşlemleri İş Akış Süreci
 41-2547 S.K. 60/B Maddesi ile Öğretim Üyesi Göreve Geri Dönüş İşlemleri İş Akış Süreci
 42-Üniversitemize Rektör Atanması İşlemleri İş Akış Süreci
 43-Akademik Personelin Üniversitemizden Naklen Ayrılış İşlemleri İş Akış Süreci
 44-Akademik Personelin Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci
 45-SGK HİTAP-TESCİL-YÖKSİS-PBS sistemleri için yetki tanımlaması İşlemleri
 46-Akademik Personele Pasaport-Çalışma Belgesi-Sevk Tehiri-ÜAK Doçentlik Başvuru Belgesi Hazırlama İş Akış Süreci
 47-Doçentlik Eser İnceleme-Sözlü Sınav Jüri Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 48-Üniversitemizden Başka Üniversitelere 2547 S.K. 35. Maddesi uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci
 49-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirilenlerin Üniversitemize Geri Dönüş İşlemleri İş Akış Süreci
 50-Başka Bir Üniversiteden Üniversitemize 2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci
 51-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirilenlerin Üniversitesine Geri Dönüş İşlemleri İş Akış Süreci
 52-2547 S.K. 50/d maddesi Uyarınca Atanan Araştırma Görevlilerinin Mezuniyet-Başarızlık-Azami Süre Aşımı Durumunda İlişiğinin Kesilmesi İş Akış Süreci
 53-2547 S.K. 35. maddesi Uyarınca Görevli Araştırma Görevlisinin Mezuniyet-Başarızlık-Azami Süre Aşımı Durumunda İlişiğinin Kesilmesi İş Akış Süreci
 54-1416 S.K. Uyarınca Yapılan Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 55-1416 S.K. Kapsamında Üniversitemiz Adına Eğitim Alan Öğrenciler Hakkında Yapılan İşlemler İş Akış Süreci
 56-YÖK YUDAP Bursiyeri Olan Üniversitemiz Akademik Personeli İçin Yapılan İşlemler İş Akış Süreci
 57-YÖK YDEB Bursiyeri Olan Üniversitemiz Akademik Personeli İçin Yapılan İşlemleri İş Akış Süreci
 58-Profesörlük Unvanında 4 yılını Tamamlayanların Ek Gösterge Değişikliği İşlemleri İş Akış Süreci
 59-Akademik Personelin Mal Bildiriminde Bulunma İşlemleri İş Akış Süreci
 60-Kamu Görevinden Çıkarılan-Mecburi Hizmetini Tamamlamayan-Diploma/Unvanı İptal Edilenler Hakkında İş Akış Süreci
 61-Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Akademisyenlerle İlgili Gelen Resmi Karar-Duyuru-Bilgilendirme Yazılarının Birimlere Bildirilmesi İşlemleri İş Akış Süreci
 62-Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Başvuruların Cevaplandırılması İşlemleri İş Akış Süreci
 63-Görüş Sorma-Görüş Bildirme Yazışmaları Hakkında Yapılan İşlemler İş Akış Süreci
 64-Üniversitemiz Kurumsal İstatistik Web Sayfası İçin Yapılan İşlemler İş Akış Süreci
 65-Personel Daire Başkanlığı Web Sayfası Düzenleme İşlemleri İş Akış Süreci
 66-Dijital Arşiv İşlemleri İş Akış Şeması


İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1. Açıktan Atama (2828) 
2. Açıktan Atama İşlemi 
3. DPB  ve E-Bütçe Sistemine Kadro Verilerinin İşlenmesi 
4. DPB Dolu-Boş Kadro Aktarımı İşlemleri 
5. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
6. Görevlendirme İşlemleri 
7. Hizmet Değerlendirme İşlemleri 
8. İdari Personel Aday Memur Asalet Tasdiki İşlemleri 
9. İdari Personel Yıllık Eğitim Planlama İşlemleri 
10.İdari Personelin Başka Kuruma Naklen Ayrılış İşlemleri 
11.İdari Personelin Emeklilik İşlemleri 
12.idari Personelin İstifa  İşlemleri 
13.İdari Personelin Pasaport-Çalışma -Sevk Tehiri Belgesi Hazırlama İşlemleri 
14.İdari Personelin Yıllık ve Ücretsiz İzin İşlemleri 
15.İptal-ihdas işlemleri 
16.Kadro-İhdas İşlemleri 
17.Kontenjan İsteme İşlemleri 
18.Kurum içi nakil 
19.Mal Beyan İşlemleri 
20.Mevzuat İş ve İşlemleri 
21.Naklen Atama 
22.Özelleştirme Kapsamında Yapılan Atama İşlemi 
23.Sendika Kurum  İdari Kurul Toplantısı 
24.Sendika Üye Tespit Toplantısı İşlemleri 
25.Sendika Üye Olma-Üyelikten Çekilme 
26.Strateji Dairesi Başkanlığınca İstenilen Periyodik Raporların Hazırlanması 
27.Tahsil Değerlendirme İşlemleri 
28.Terfi İşlemleri 
29.Yeniden Atanma 
30.Yıllık Eğitim Planı Çerçevesinde Birimler Yapılan Eğitimlerin İstatistiklerinin Tutulması 
31.YÖKSİS'e İdari ve Sürekli İşçilerinin Verilerinin İşlenmesi


ÖZLÜK HAKLARI VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1. Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
2. KIST Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
3. Yabancı Uyruklu Personel Maaş Ödemeleri İş Akış Süreci
4. 14 Günlük Fark Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
5. Maaş Avans Kapama İşlemleri İş Akış Süreci
6. Nakil Bildirim Formu İş Akış Süreci
7. Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
8. Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci
9. Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci
10. Vekalet Ödemeleri İş Akış Süreci
11. Akademik Teşvik Ödeneği İş Akış Süreci
12. Jüri Görevlendirme Ödemeleri İş Akış Süreci
13. Banka Promosyon Ödemesi İş Akış Süreci
14. Doğum Yardımı Ödemesi İş Akış Süreci
15. Emekli Tazminatı (Yolluğu) Ödemesi İş Akış Süreci
16. Fazla Mesai Ödemesi İş Akış Süreci
17. SGK Ek Karşılık Priminin Ödenmesi İş Akış Süreci
18. Ölüm Yardımı Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci
19. Nafaka ve İcra İşlemleri İş Akış Süreci
20. Sendika Tevkifatları ve Kefalet Aidatları İş Akış Süreci
21. Tüketim Malzemeleri Raporunun Teslimi İş Akış Süreci
23. Bireysel Emeklilik Girişi İş Akış Süreci
23. Kişi Borcu İşlemleri İş Akış Süreci
24. Kesenek Gönderme İşlemleri İş Akış Süreci

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.