Ana içeriğe atla

Üniversitemiz bütçesinden mali destek alarak görevlendirilen tüm akademik, idari ve diğer personellerinin yolluk ödemeleri işlemidir.

6245 sayılı Harcırah Kanun'un hükümlerine tabidir.

 

 

 

Yurtiçi Geçici Görevlendirmelere İlişkin Bilgiler

  • Görevlendirmeden döndükten sonra Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Birimindeki ilgili personele telefon ile görev dönüşü harcırah talebinizi bildirmeniz halinde, e-devlete giriş yapabilmeniz için sisteme tanımlama yapılacaktır. E-devletten bilgi girişini yapıp mutemete gönderdikten sonra kontrol için yeniden iletişime geçip sonrasında diğer seyahat belgeleri ile birlikte Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Birimine (Dahili no: 4452- 4457) teslim etmeniz gerekmektedir.
  • Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Ödemelerine İlişkin Harcırah Yönergesi gereği yurtiçi harcırah üst limiti 750,00 TL ‘yi aşamaz ve konferans katılım ücretleri ödenmez.
  • Uçak biletlerini yüksek bedelli alıp mağdur olmamak için görevlendirme onaylarınızı görevlendirme tarihinden en az 15 gün önceden almanız önem arz etmektedir.

 

Teslim Edilecek Belgeler

 

❶ Yolluk bildirimi ( imzalı 2 adet )

 

https://mys.muhasebat.gov.tr/eyolluk/ adresinden e-yolluk kısmına giriş yapılmaktadır.

 

Gündelik Ücretinin Hesaplanması

Gündelik ücretiniz ek göstergeniz veya aylık/kadro derecenize göre belirlenmektedir.  Ek gösterge derecenize göre hak ettiğiniz tutar, aylık/kadro derecenize göre ödenecek tutardan yüksek ise yüksek olan değer hesaplanmaktadır.

 

Gündelik tutarlarınızın yer aldığı H-Cetveline ulaşmak için tıklayınız.

 

Örnek : Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. ( Geceyi geçirmekten söz konusu gecenin sona ermesidir, sabah saat 07:00 ) Seyahat süresinin her 24 saati aşan kesri için tam gün sayılır.  

Daha detaylı gündelik hesaplama örnekleri için tıklayınız.

 

Örnek – Yolluk Bildirim Formunun Dolu Hali

E- Yolluk Bildirim Hazırlama Kılavuzu

 

Harcırah Talep Formu (imzalı 2 adet)

❸Görevlendirme Yazısı

❹Uçak biletinin veya otobüs biletinin faturası

 

Uçakla yapılan seyahatlerde görevlendirilen kişi adına düzenlenmiş fatura veya mali e-bilet ile uçuş tarihlerini ve saatini gösteren elektronik bilet, biniş kartı ödeme emrine bağlanır. (Örnek  uçak bileti faturaları)

Otobüs ile yapılan ve otobüs biletiniz olmadığı durumlarda ulaşım ücretiniz rayiç bedel üzerinden hesaplanmaktadır. Rayiç bedele ulaşmak için tıklayınız. ( Aşti Rayiç Bedeli ve  aşağısında olan otobüs biletinin ibrazı zorunlu değildir ancak rayiç bedelin üzerinde bir tutar ödenmişse biletin ibrazı zorunludur)

Uçak biniş kartlarınız, göreve gittiğiniz ve geldiğiniz gün ile aynı tarihli havaş-belko biniş kartlarınız, tren, metro, taksi faturalarınız

 

❻ Konaklama Faturası

 

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanacak olup, konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez.

 

Söz konusu faturada :

   Ad-soyad,

   Konaklanan tarihler ve gün sayısı,

   Tutar, kaşe, imza bulunmalıdır.

 

Konaklama Ücreti

Almaya hak kazandığınız günlük konaklama tutarınız; görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır."

 

NOT: Konaklama ücretinin 180 gün ile sınırlanmış olması, Harcırah Kanununun 42. Maddesinin (a) fıkrası gereğidir.

 

Örnek-1)

Derecesi 5-15 arası olan bir memurun, 180 günlük konaklama ücretini hesaplayalım.

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için yevmiye: 34,18 TL'dir.

Görevlendirmenin ilk 10 günü için: 34,18 x 1,5 = 51,27 x 10 = 512,7 TL

Takip eden 80 günü için: 34,18 x 0,5= 17,09 x 80 = 1367,2 TL

Müteakip 90 günü için: (34,18 x 2/3) x 0,4= 9,11 x 90= 820,32 TL

Toplam: 512,7 + 1367,2 + 820,32 = 2700,22 TL konaklama ücreti alacaktır.

 

Katılım Sertifikası veya Katılım Belgesinin Aslı / Aslı İdarece Görülmüştür onaylı kopyası.

❽ Aslı yabancı dilde hazır bulunan tüm (makbuz/fatura/sertifika vb.) belgelerin beyan sahibi tarafından Türkçe tercümesinin yapılması harcama birimince de onaylanması gerekmektedir. (Tercümesi tarafımca yapılmıştır. Ad/Soyad, İmza)

 

* İlgili belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne yolluk bildiriminizi ve dilekçenizi teslim etmeniz gerekmektedir. Biriminizde ödenek bulunması halinde 15 gün içinde ödemeniz yapılacaktır. Ödenek yetersizliğinden ve maaş dönemine denk gelen haftalardan dolayı işlemlerde gecikmeler yaşanabilir.


 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.