Ana içeriğe atla
Şube Müdürü
Personel

 

 

ÖZLÜK HAKLARI VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 

 • Akademik, idari ve yabancı uyruklu sözleşmeli personelin maaş işlemleri,
 • İlan ödemeleri,
 • İcra dosyalarının takip edilmesi,
 • Personel nakil bildirim formunun düzenlenmesi,
 • Üniversitede görev yapmış, emekli olmuş akademik ve idari personelin emekli ikramiyesi, ölüm yardımı, makam tazminatı evraklarının düzenlenip tahakkuka bağlanarak SGK'ya ödenmesi,
 • SGK'ya yapılan aylık kesenek gönderme işlemlerinin SGK sistemine girilmesi,
 • Profesör ve Doçent atamaları jüri ücreti ödemelerinin yapılması,
 • e-bütçe programından ödenek takibinin yapılması,
 • Emekli olacak personelin son 4 yıllık emekli keseneklerine ait emekli icmallerinin hazırlanması,
 • Maaş yapılan birimlerin maaş ve ek çalışma karşılığı vb. ödemelerine ilişkin banka ile yapılan yazışmalarının hazırlaması,
 • Sendika aidatı kesilen personelin, sendikalı tevkifat listelerinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi,
 • Maaş haczine ilişkin icra daireleri ve diğer birimlerle olan yazışmaların takibinin yapılması, maaştan kesme  işlemlerinin yürütülmesi,
 • Doğum yardım başvurularının Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne iletilmesi,
 •  Üniversitemizin birimlerinin maaş promosyonu işlemlerinin ve buna ilişkin banka ile yapılan yazışmaların hazırlaması,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre yurt içi, yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması, tahakkuka bağlanması.